int. museum

Photo: Interkulturelt Museum

Opening at Interkulturelt Museum, Oslo 17th April 2018

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kampen-om-gronland/

Artist Amelia Beavis-Harrion

Actors: Sophie Charlotte Barth, Silje Johannessen, Per Magnus Barlaug

A documentation video of the performance will be available in the exhibition until september 2018.


Utstillingsåpning: Hva står vi i fare for å miste når Grønland endres? Og hvem endres det egentlig for?

Kunstnerne Ane Hjort Guttu og Amelia Beavis-Harrison undersøker kreftene som styrer byutviklingen på Grønland.

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kampen-om-gronland/

Amelia Beavis-Harrison lanserer det politiske kunstprosjektet The War Room med en performance kl. 19.
Skuespillere: Sophie Charlotte Barth,  Silje Johannessen, Per Magnus Barlaug

Videodokumentasjon av prosessen rundt performancen vil vises i utstillingen helt frem til september 2018.

thewarroom2cameliabeavis-harrison2c20182cphotosistvanvirag28729web-the-war-room2c-amelia-beavis-harrison2c-20182c-photos-istvan-virag-28629thewarroom2cameliabeavis-harrison2c20182cphotosistvanvirag28829Photos: Interkulturelt Museum/ Istvan Virag


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: