Paradisfuglenes Parade

Trailer fra første parade, april 2020

Paradisfuglens parade er et forprosjekt initert av Sophie Barth og Katarina Caspersen. Sammen med utøverne Tor Einar Johnsen, Anja Bibby og Viola Othilie Tømte lager vi en teaterparade i Oslos gater. Gruppen ble etablert som følge av Oslo Teatersenter sin Open Call for scenekunstnere, april 2020.

Ideen til prosjektet ble til under de vanskelige omstendighetene for ferdsel ute i byrommet og interaksjon med andre mennesker da koronaviruset inntraff Norge. Både Barth og Caspersen jobber i scenekunstfeltet på hver sin måte, og har som mange andre også fått oppleve på samfunnets restriksjoner på kulturlivet som følger av viruset. Nå ønsker vi å se om denne situasjonen kan berike kulturlivet og åpne nye muligheter for plattformer til bruk av formidling av scenekunst. 

Ettersom det er flere aktører som eksperimenterer innenfor digitale medier og live streaming, ønsket vi heller å fokusere på direkte formidling av scenekunst til mennesker. Dersom ikke publikum lenger kan besøke teateret, kan ikke da teateret komme til publikum? Slik oppsto ideen om en teaterparade.

Gruppen på fem utøvere skal sammen skape og selv delta i paraden. Inspirasjonen til paraden er eksotiske fugler som lever i amazonasjungelen. Disse fuglene omtales som paradisfugler. De er vakre, teatrale, skumle og morsomme. Deres sceniske opptredener for å finne seg en make ute i naturen er beundringsverdige, men kan også oppleves som det motsatte av tiltrekkende. Hvor fort kan våres intensjoner misforstås?

Vi kommer til å ta utgangspunkt i paradisfuglenes kreative bevegelser og fjærprakt i utførelsen av egne kostymer. Kostymene vil ha flere roller i paraden: de vil beskytte oss som utøvere og publikum mot smitte fordi kostymene skal kunne opprettholde regelen om minimum 1 meters avstand mellom individer. Draktene vil også være vårt bærende visuelle element og vil fylle rollene som både scenografi og kostyme.
Andre referanser til kostymene våres er blant annet Bauhaus sine teateroppsetninger med sine geometriske kostymer og det japanske Kabuki-teatret. Vi ønsker også å se på formspråket til barrierer vi finner i byrommet som for eksempel veisperringer og skilter og forsøke å inkorporere disse elementene inn i enten bevegelse eller det visuelle.

Prosjektet hadde sin første visning som en del av Oslo teatersenters Kunstellasjoner 25. april 2020, der paraden gikk fra teatersenteret til Kampen kirke og tilbake.

Katarina Caspersen og Sophie Barth jobber for tiden med å videreutvikle prosjektet, søke midler og finne mulige samarbeidspartnere.

Bilder fra første parade:

Bilder: Kristoffer Eliassen/Oslo teatersenter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s